FRITHERM

Siltumnesējs FRITHERM ar zemu sasalšanas temperatūru ir paredzēts izmantošanai autonomās apkures un kondicionēšanas sistēmās , kā arī to var izmantot , kā darba sķidrumu siltumapmaiņas iekārtās , kuras strādā pie zemām temperatūrām.

Sastāvs

Siltumnesēja FRITHERM ražošanā , kā bāzes komponents tiek izmantots augstvērtīgs etilēnglikols . Siltumnesējs satur sabalansētus dažādu metālu pretkorozijas un aizsardzības inhibitorus . Siltumnesējs satur inhibitorus , kuri mazina šķidrumu putošanas un aizsargā blīvējamos materiālus . siltumnesēja ražošanā tiek izmantots demineralizēts ūdens . Mēs ražojam siltumnesēju FRITHERM gatavu lietošanai līdz temperatūrai -25*C , ka arī FRITHERM koncentrātu . Koncentrātu var izmantot atšķaidot to ar demineralizētu vai destilētu ūdeni , pamatojoties uz zemāk redzamo tabulu.

Sasalšanas temperatūra “FRITHERM-K” saturs % Ūdens saturs %
- 40˚С 55 45
- 30˚С 47 53
- 20˚С 35 65

Mēs neiesakām siltumnesēja koncentrātu sajaukt proporcijā , kura dod gatava šķidruma temperatūru augstāku -20*C , šajā gadījumā samazināsies inhibitoru piedevu aizsardzības īpašības un var veidoties korozija , katkakmens un nogulsnes . Apkures sistemām ar elektriskajiem katliem mēs rekomendējam izmantot siltumnesēju FRITHERM ar sasalšanas temperatūru no -20*C līdz -30*C . Dabiskās cirkulācijas sistēmām rekomendējam sajaukt FRITHERM koncentrātu pirms ieliešanas sistēmā.

Piespiedu cirkulācijas sistemās FRITHERM koncentrātu var sajaukt tieši sistēmā . Sākumā sistēmā ir jāielej daļu no nepieciešamā ūdens daudzuma , tad ir jāielej FRITHERM koncentrāts un tad atlikušais ūdens daudzums . Apkures sistēmām ar elektriskajiem katliem rekomendējam pārbaudīt cirkulācijas sūkņa parametrus un nepieciešamības gadījumā to samainīt uz lielākas jaudas sūkni.

Siltumnesējs uz etilēnglikola bāzes ir ar lielāku lielāku temperatūras izplešanās koeficientu nekā ūdenim , tāpēc lai izvairītos no gaisa iekļuves slēgtajā sistēmā , nepieciešams uzstādīt spiedtrauku , saskaņā ar zemāk esošo tabulu.

Sistēmas apjoms (litros) Tilpums “FRITHERM–25” (litros)
Līdz 100 20
No 100 līdz 300 45
No 300 līdz 500 70
No 500 līdz 800 90
No 800 līdz 1100 140
No 1100 līdz 1700 230
No 1700 līdz 2300 280

Savienojuma vietas sistēmā ir ieteicams noblīvēt ar blīvējumu , kurš ir noturīgs pret etilēnglikolu.  Ievērojot ekspluatācijas noteikumus siltumnesēja tehniskās īpašības saglabājas 5 gadus nepārtraukta darba režīmā vai 10 apkures sezonas .

Piesardzības pasākumi

Siltumnesējs FRITHERM ir domāts tikkai tehniskajām vajadzībām , tāpēc nedrīkst pieļaut tā nokļūšanu pārtikas produktos un dzeramajā ūdenī . Ja šķidrums nokļūst uz ādas vai apģērba , tad to ir nepieciešams uzreiz nomazgāt ar ūdeni.

Uzglabāšana

Siltumnesēju ir nepieciešams uzglabāt bērniem nepieejamā vietā , hermētiski aizvērtā traukā , atstatus no pārtikas produktiem.

Iepakojums

Kannas – 10L ; 25L ;  mucas -  210L un konteiners – 1000L.

Autohim

“AUTOHIM” SIA
Vien. Reģ. Nr.: LV 53603021711
Jur. adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, Latvija, LV-3002
Konts: LV20 UNLA 0050 0046 64251
A/S SEB banka , Jelgavas fil. kods UNLA LV2x

Meklēšana