EKOFRITHERM

Ekoloģiski nekaitīgs Siltumnesējs ,,EKOFRITHERM’’

ar zemu sasalšanas temperatūru ir paredzēts izmantot autonomās apkures sistēmās , kondicionēšanas iekārtās un arī , kā darba šķidrumu , siltumapmaiņas sistēmās , kuras strādā pie zemām temperatūrām . Īpaši rekomendējam lietot privātmājās un izmantošanai siltajās grīdās

Sastāvs

Siltumnesēja ,,EKOFRITHERM’’ bāzes komponents ir augstvērtīgs propilēnglikols .Siltumnesējs satur sabalansētas dažādu metālu pretkorozijas un aizsardzības inhibitoru piedevas . Šajā inhibitoru piedevu kompleksā ir ietvertas piedevas , kuras aizsargā siltumnesēja šķidrumu no putošanās , kā arī piedevas , kuras aizsargā blīvējuma materiālus no bojājumiem . Siltumnesēja ,, EKOFRITHERM ‘’ ražošanā tiek izmantots atkalķots , atdzelžots un mīkstināts ūdens.

Lietošanas īpatnības

Mēs ražojam divu veidu siltumnesējus  -  ,,EKOFRITHERM – 25‘’ un ,,EKOFRITHERM-K’’. Siltumnesējs ,,EKOFRITHERM-25’’ ir antifrīzs gatavs lietošanai ar sasalšanas temperatūru -25*C . Siltumnesējs ,,EKOFRITHERM-K’’ ir antifrīza koncentrāts . To var izmantot tikkai atšķaidot ar deminiralizētu ūdeni saskaņā ar zemāk pielikto tabulu Nr. 1 

Sasalšanas temperatūra “EKOFRITHERM -K” saturs % Ūdens saturs %
- 40˚С 58 42
- 30˚С 49 51
- 20˚С 40 60

Dabiskās cirkulācijas sistēmās rekomendējam sajaukt siltumnesēja ,,FRITHERM’’ koncentrātu pirms ieliešanas sistēmā . Piespiedu cirkulācijas sistēmās siltumnesēja ,,FRITHERM’’ koncentrātu var sajaukt tieši sistēmā 

Sākumā ir jāielej daļu no nepieciešamā ūdens daudzuma , tad jāielej antifrīzu un tad pārējo ūdens daudzumu . Apkures sistēmām ar elektriskajiem katliem , mēs rekomendējam pārbaudīt cirkulācijas sūkņa parametrus un nepieciešamības gadījumā samainīt šo sūkni uz jaudīgāku .

Siltumnesējs uz propilēnglikola bāzes ir ar lielāku izplešanās temperatūras koeficientu nekā ūdenim , tāpēc lai izvairītos no gaisa iekļuves slēgtajā apkures sistēmā , nepieciešams uzstādīt spiedtrauku , saskaņā ar tabulu Nr. 2.

Sistēmas apjoms (litros) Tilpums “EKOFRITHERM –25” (litros)
Līdz 100 20
No 100 līdz 300 45
No 300 līdz 500 70
No 500 līdz 800 90
No 800 līdz 1100 140
No 1100 līdz 1700 230
No 1700 līdz 2300 280

Slēgtās sistēmas savienojuma vietas ir ieteicams noblīvēt ar materiāliem , kuri ir izturīgi pret propilēnglikolu. Ievērojot ekspluatācijas režīmus , siltumnesēja antikorozijas īpašības saglabājas uz 5 gadiem nepārtraukta darba vai uz 10 apkures sezonām.

Sistēmas sagatavošana

Lai nodrošinātu drošu un ilglaicīgu sistēmas darbu ar siltumnesēju ,,EKOFRITHERM’’ ir nepieciešams veikt sagatavošanas darbus un veikt sistemas hidropārbaudi . Pirms siltumnesēja iepildīšanas jau lietotā sistēmā ir nepieciešams to izskalot ar virsmas tīrīšanas līdzekli.

Piesardzības pasākumi

Siltumnesējs ,,EKOFRITHERM’’ ir domāts tikkai tehniskajām vajadzībām , tāpēc nedrīkst pieļaut tā iekļūšanu pārtikas produktos un dzeramajā ūdenī . Ja šķidrums ir nokļuvis uz ādas vai apģērba , tad tas ir steidzami jānomazgā ar lielu ūdens daudzumu.

Uzglabāšana

Siltumnesēju ir nepieciešams uzglabāt bērniem nepieejamā vietā , hermētiski noslēgtā iepakojumā , atstatus no pārtikas produktiem. Sargāt no uguns.

Iepakojums

Kannas – 10L un 25L; mucas – 210L; konteiners – 1000L.

Autohim

“AUTOHIM” SIA
Vien. Reģ. Nr.: LV 53603021711
Jur. adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, Latvija, LV-3002
Konts: LV20 UNLA 0050 0046 64251
A/S SEB banka , Jelgavas fil. kods UNLA LV2x

Meklēšana