Lampu eļļa

Piemērots: eļļas lampām, āra prētodu lampām, lāpam un t.t.

  • Reliģisko ritualo veikšanai. Nekvēp. Nerada alerģiskas reakcijas. Sastāvs: vazelin oil CAS Nr 8012-95-1
  • Derīguma termiņš ir neierobežots
  • Ekoloģiski tīrs produkts. Sargāt no bērniem
  • Pirms lietošanas izlasīt etiķeti
  • Materiāli un tā iepakojumu likvidēt saskaņa ar vietējiem noteikumiem
Autohim

“AUTOHIM” SIA
Vien. Reģ. Nr.: LV 53603021711
Jur. adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, Latvija, LV-3002
Konts: LV20 UNLA 0050 0046 64251
A/S SEB banka , Jelgavas fil. kods UNLA LV2x

Meklēšana