Mūsu objekti

Šiem objektiem, kā arī daudziem citiem lieliem un maziem objektiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā mēs piegādājuši mūsu ražotos apkures, ventilācijas, dzesēšanas iekārtu un saules kolektoru siltumnesējus.
Autohim

“AUTOHIM” SIA
Vien. Reģ. Nr.: LV 53603021711
Jur. adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, Latvija, LV-3002
Konts: LV20 UNLA 0050 0046 64251
A/S SEB banka , Jelgavas fil. kods UNLA LV2x

Meklēšana