Elektrolīts

Elektrolīts tiek lietots akumlatoru baterijās .

Elektrolīts tiek izgatavots no destilēta ūdens un attīrītas sērskābes . Mūsu elektrolīta blīvums ir 1,28 . Mūsu ražotais elektrolīts atbilst visiem akumlatoru ražotāju noteiktajiem standartiem .

Autohim

“AUTOHIM” SIA
Vien. Reģ. Nr.: LV 53603021711
Jur. adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, Latvija, LV-3002
Konts: LV20 UNLA 0050 0046 64251
A/S SEB banka , Jelgavas fil. kods UNLA LV2x

Meklēšana