Vasaras (-2°С)

Vējstiklu mazgāšanas līdzekļi ir domāti dažada veida netīrumu un nosēdumu notīrīšanai no automašīnas vējstikliem . Daudzas jaunāka izlaiduma automašīnas ir aprīkotas arī ar priekšējo lukturu mazgāšanas iekārtām , kurās arī tiek izmantoti šie paši vējstiklu mazgāšanas sķidrumi. 

Šī šķidruma galvenās sastāvdaļas ir deminiralizēts ūdens , virsmas aktīvās vielas , etanols līdz 5%, krāsviela un aromatizators . Ar etanola palīdzību tiek nodrošināta šī sķidruma sasalšanas temperatūra līdz -2*C , kas savukārt nodrošīna to , ka šis vējstiklu šķidrums , naktīs rudens un pavasara salnu laikā , nesasalst . Etanola klatbūtne šajā šķidrumā veicina uz vējtikla nonākušo kukaiņu labāku šķīdināšanu un nomazgāšanu .

Autohim

“AUTOHIM” SIA
Vien. Reģ. Nr.: LV 53603021711
Jur. adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, Latvija, LV-3002
Konts: LV20 UNLA 0050 0046 64251
A/S SEB banka , Jelgavas fil. kods UNLA LV2x

Meklēšana