Brake Cleaner

,,Brake cleaner’’ ir automašīnu bremžu sistēmas un sajūga sistēmas detaļu tīrīšanas šķidrums .

Šis šķidrums lieliski šķīdina eļļu , smērvielas , bremžu šķidrumu , dažādus nosēdumus un citus netīrumos , kuri augšminēto sistēmu darbības rezultātā nonāk uz šo sistēmu detaļu virsmām . Ar ,,Brake cleaner’’ palīdzību tiek veikta arī šo detaļu virsmu attaukošana . Viss augšminētais atjauno visu šo sistēmu efektīvu lietošanu .

Autohim

“AUTOHIM” SIA
Vien. Reģ. Nr.: LV 53603021711
Jur. adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, Latvija, LV-3002
Konts: LV20 UNLA 0050 0046 64251
A/S SEB banka , Jelgavas fil. kods UNLA LV2x

Meklēšana