AD Blue

ADBlue® ir šķidrs reaģents , kuru izmanto dīzeļdzinēju izplūdes gāzu neitralizācijai ar selektīvās katalizācijas metodi .

ADBlue® izgatavošanā , kā pamatprodukti tiek izmantoti karbamīda šķīdums un demineralizēts ūdens . Lietojot ADBlue®, dažādu kaitīgu oksīdu daudzums izplūdes gāzēs tiek samazināts par 90% . Mūsu  ADBlue® šķidrums atbilst sekojošiem starptautiskiem standartiem:  ISO 22241-1;2;3 , EURO 4/5/6/7

Autohim

“AUTOHIM” SIA
Vien. Reģ. Nr.: LV 53603021711
Jur. adrese: Aviācijas iela 10, Jelgava, Latvija, LV-3002
Konts: LV20 UNLA 0050 0046 64251
A/S SEB banka , Jelgavas fil. kods UNLA LV2x

Meklēšana