Паспорта качества

KVALITĀTES SERTIFIKĀTS
DESTILĒTS ŪDENS
TEHNISKAJĀM VAJADZĪBĀM

 

RādītājiAnalīžu rezultāti
1. Ārējais izskats Caurspīdīgs vienveidīgs šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem
2. PH rādītājs 6
3. Atlikums pēc atkvēlināšanas mg/l 0.4
4. Sausais atlikums mg/l 4

Galv. tehnologs________________________________A.Bekkers

Веб-портал JooMix.