Radiator flush

Radiator flush

Radiatoru skalošanas līdzeklis paredzēts iekšdedzes dzinēju dzesēšanas sistēmu un mājokļu apkures sistēmu tīrīšanai. Gatavs lietošanai. Atbrīvo apkures un dzesēšanas sistēmas no sāļu nogulsnēm un korozijas produktiem.

Lietošana

  • pilnībā izliet veco dzesēšanas šķidrumu
  • piepildīt sistēmu ar Radiator flush
  • ļaut šķidrumam cirkulēt sistēmā 30 minūtes
  • izliet Radiator flush kanalizācijā
  • piepildīt dzesēšanas vai apkures sistēmu ar jaunu dzesēšanas šķidrumu

Kodīgs. Turēt noslēgtu. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Nedrīkst samaisīt ar citām ķīmiskām vielām, mazgāšanas un balināšanas līdzekļiem, var izdalīties bīstamas hlora gāzes. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Sastāvs

Sodium hydroxide, ūdens

IESAIŅOJUMS

Kannas 25 L, mucas 60 L un 210 L, konteiners 1000 L.

Веб-портал JooMix.